Little Red Frame Photographyn by Jurgita Mozuraite  TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä on Little Red Frame Photographyn by Jurgita Mozuraite henkilötietolain 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, artiklat 13,14 ja 30) mukainen tietosuojaseloste. 


Päivitetty 1.4.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Little Red Frame Photography by Jurgita Mozuraite
Y-tunnus: 2567349-8

Osoite: Posteljooninkatu 3, 15160 Lahti

www.lrfcreative.com


2. Rekisteristä vastaava henkilö

Jurgita Mozuraite
Puhelin: +358 456348444

Sähköposti: lrfcreative@gmail.com

 

3. Henkilörekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Asiakasrekisteri on tarkoitettu asiakassuhteiden, hoitoon, tiedottamiseen ja laskuttamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

- nimitiedot

- osoitetiedot

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- perheenjäsenten nimitiedot 

- lasten iät 

- tilauksen vastaanottamiseen, maksuun ja toimitukseen liittyvät tiedot 

- muut valokuvauspalvelun järjestämiseksi välttämättömät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin sisältöön tulevat tiedot tulevat suoraan asiakkailta itseltään nettisivujen yhteydenottolomakkeen ja/tai kuvaussopimuksen kautta.

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Little Red Frame Photography by Jurgita Mozuraite Photography:n hallussa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävä asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

8. Henkilötietojen säilytysajat


– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

 

9. Asiakkaan oikeudet


– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus markkinointiin
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

10. Evästeet

 

Sivulla käytetään evästeitä. Lisätietoa täältä.